COVID-19

Scroll down for English

Hvis du eller dine pårørende har forkølelses- eller influenzasymptomer/feber eller på anden vis har mistanke om smitte med COVID-19, skal I blive hjemme. Du bedes kontakte os skriftligt eller telefonisk, så vi kan finde en ny tid til dig.
Vi prioriterer jeres og vores personales sikkerhed. Vi tager derfor følgende forholdsregler:
 • Personale og klienter er velkommen til at bære mundbind, men det er ikke et krav.
 • Hold venligst afstand til dem, som ikke er en del af dit selskab og så vidt muligt til personalet.
 • Der desinficeres med jævne mellemrum.
 • Vi giver ikke hånd.
 • Der bruges altid handsker ved scanning.
 • Der er opsat skærme på relevante steder, hvor det er svært at holde afstand.
 • Du bedes blive siddende/liggende under konsultationen.
 • Vi foretrækker kort eller mobile pay og helst ikke kontanter.
 • Man bedes ikke opholde sig i klinikken længere end nødvendigt.
 • Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i udmeldingen fra regeringen.
 • Alt vores personale følger covidvaccinationsprogrammet og anbefalingerne.

Opdateret 10/3-2022

If you have cold- or flu symptoms/fever or any other symptoms and clinical findings that may be suspect of COVID-19 do not go to the clinic but contact us so we can reschedule your visit. This also applies to any relatives who accompany you to the scan. 

We prioritize the safety of you and our front line staff. Therefore we take the following precautions:

 • Staff and clients are welcome to wear a facemask but it is not obligatory.
 • Please keep a distance to members that are not in your party and distance yourself from the staff as much as possible.
 • We disinfect surfaces regularly.
 • We won’t shake your hand.
 • We use gloves.
 • We have plexiglass shields in places where it’s hard to keep a distance.
 • Please stay on the chair/examination bed during the consultation.
 • We prefer all major credit cards and Mobile Pay and we’d appreciate it if you don’t pay cash.
 • We ask you not to stay in the clinic longer than necessary.
 • The precautions may be due to change if there are new recommendations from the government.
 • All our staff follows the covid vaccination programme and recommendations.

Updated March 10th 2022

 

Hos Spire møder du et professionelt team af sonografer. Vi tilbyder alle former for graviditetsscanning inklusiv 3D/4D. Vi har det nyeste udstyr, som sikrer optimal billedkvalitet ved alle scanninger.
Vi er registrerede hos Styrelsen for Patientsikkerhed.