COVID-19

Scroll down for English.

Hvis du eller dine pårørende har forkølelses- eller influenzasymptomer/feber eller på anden vis har mistanke om smitte med COVID-19, skal I blive hjemme. Du bedes kontakte os skriftligt eller telefonisk, så vi kan finde en ny tid til dig. 

Vi tager følgende forholdsregler:

 • Max 7 personer i venteværelset inkl personale. Husk at holde afstand til andre.
 • Der udluftes og desinficeres med jævne mellemrum.
 • Vi giver ikke hånd.
 • Der bruges altid handsker ved scanning.
 • Du og dine pårørende skal bære mundbind.
 • Man må have 2 pårørende med til scanning. Du er velkommen til at transmittere scanningen med Skype, FaceTime eller lignende.
 • Der er opsat skærme på relevante steder, hvor det er svært at holde afstand.
 • Du bedes blive siddende/liggende under konsultationen.
 • Vi foretrækker kort eller mobile pay og helst ikke kontanter.
 • Man kan ikke få lov til at opholde sig i klinikken ud over til scanning. Dog må du gerne gå på toilettet.
 • Vi serverer ikke the, kaffe eller vand og legehjørnet er fjernet.
 • Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i udmeldingen fra regeringen.

Hvis alle overholder reglerne, hjælper vi os selv og hinanden!

 

If you have cold- or flu symptoms/fever or any other symptoms and clinical findings that may be suspect of COVID-19 do not go to the clinic but contact us so we can reschedule your visit. This also applies to any relatives who accompany you to the scan. 

We take the following precautions:

 • A maximum of 7 people including staff are allowed in the waiting area. Remember to keep your distance.
 • We air out the examination room and disinfect surfaces regularly.
 • We won’t shake your hand.
 • We use gloves.
 • Facemasks are mandatory.
 • 2 relatives can accompany you. You are welcome to transmit the scan via Skype, FaceTime etc.
 • We have plexiglass shields in places where it’s hard to keep a distance.
 • Please stay on the chair/examination bed during the consultation.
 • We prefer all major credit cards and Mobile Pay and we’d appreciate it if you don’t pay cash.
 • We can’t allow you to stay in the clinic except for your scan and visits to the restroom.
 • We do not serve tea, coffee or water and the kid’s area has been removed.
 • The precautions may be due to change if there are new recommendations from the government.

If everyone follows these rules, we help ourselves and each other!

Hos Spire møder du et professionelt team af sonografer. Vi tilbyder alle former for graviditetsscanning inklusiv 3D/4D. Vi har det nyeste udstyr, som sikrer optimal billedkvalitet ved alle scanninger.
Vi er registrerede hos Styrelsen for Patientsikkerhed.