COVID-19

 Scroll down for English

Hvis du eller dine pårørende har forkølelses- eller influenzasymptomer/feber eller på anden vis har mistanke om smitte med COVID-19, skal I blive hjemme. Du bedes kontakte os skriftligt eller telefonisk, så vi kan finde en ny tid til dig.

Vi prioriterer jeres og vores personales sikkerhed. Vi tager derfor følgende forholdsregler, som er gældende mindst indtil vaccineprogrammet er fuldt udrullet:

 • Max 5 personer i venteværelset inkl personale. Husk at holde afstand til andre.
 • Der desinficeres med jævne mellemrum.
 • Vi giver ikke hånd.
 • Der bruges altid handsker ved scanning.
 • Du og dine pårørende skal bære mundbind elelr visir, hvis I er over 12 år*.
 • Man må have 1 pårørende med til scanning. Du er velkommen til at transmittere scanningen med Skype, FaceTime eller lignende.
 • Der er opsat skærme på relevante steder, hvor det er svært at holde afstand.
 • Du bedes blive siddende/liggende under konsultationen.
 • Vi foretrækker kort eller mobile pay og helst ikke kontanter. Hvis du alligevel vælger at medbringe kontanter, bedes det være det lige beløb, da de fleste banker er lukkede, og vi derfor har svært ved at skaffe byttepenge.
 • Man kan ikke få lov til at opholde sig i klinikken ud over til scanning. Dog må du gerne gå på toilettet.
 • Vi serverer ikke the, kaffe eller vand og legehjørnet er fjernet.
 • Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i udmeldingen fra regeringen.

*Hvis du er undtaget for mundbind, bedes du henvende dig til klinikken, før du booker en tid. Hvis du kommer uden mundbind og uden forudgående aftale, vil du blive afvist. Du må gerne bære visir. Vi håber på forståelse.

 

If you have cold- or flu symptoms/fever or any other symptoms and clinical findings that may be suspect of COVID-19 do not go to the clinic but contact us so we can reschedule your visit. This also applies to any relatives who accompany you to the scan. 

We prioritize the safety of you and our front line staff. Therefore we take the following precautions and will re-evaluate when the vaccine program has been fully carried out:

 • A maximum of 5 people including staff are allowed in the waiting area. Remember to keep your distance.
 • We disinfect surfaces regularly.
 • We won’t shake your hand.
 • We use gloves.
 • Facemasks or visors are mandatory if you are older than 12*.
 • 1 relative can accompany you. You are welcome to transmit the scan via Skype, FaceTime etc.
 • We have plexiglass shields in places where it’s hard to keep a distance.
 • Please stay on the chair/examination bed during the consultation.
 • We prefer all major credit cards and Mobile Pay and we’d appreciate it if you don’t pay cash. If you choose to pay cash please bring the exact amount as most banks are closed and we have a hard time getting change.
 • We can’t allow you to stay in the clinic except for your scan and visits to the restroom.
 • We do not serve tea, coffee or water and the kid’s area has been removed.
 • The precautions may be due to change if there are new recommendations from the government.

*If you are excempt from wearing a face mask we ask you to contact us before booking an appointment. We will not be able to examine you if you show up without a mask and without prior agreement. You are welcome to wear a visor. We hope for your understanding.

Hos Spire møder du et professionelt team af sonografer. Vi tilbyder alle former for graviditetsscanning inklusiv 3D/4D. Vi har det nyeste udstyr, som sikrer optimal billedkvalitet ved alle scanninger.
Vi er registrerede hos Styrelsen for Patientsikkerhed.