Vistara

English

Fra uge 9+0 og resten af graviditeten.

Der gives ikke rabat på Vistara. Book ikke tid på fredage efter kl 15.

Vistara er en NIPT-test, som meget præcist screener for visse alvorlige genetiske tilstande og kan med fordel kombineres med Panorama. Børn med disse tilstande har påvirket livskvalitet, kan drage fordel af tidlig intervention og tilstandene kan ofte ikke opdages ved ultralydsscanning. Der kræves kun en blodprøve fra moderen. Tilstandene kan både være nedarvede eller nyopståede. 

 

Se vores guide til hvilken NIPT test der passer til dig her.

Ved en Panorama-test screener man for tilstande, hvor der er for få eller for mange kromosomer, samt køn hvis det ønskes. Kromosomer består af DNA og på DNA’et sidder vores gener. Vistara screener for genmutationer. Vistara screener ikke for køn.

Scenarier hvor man kan overveje en Vistara-test:

 • Par hvor faderen er over 40 år. Baggrundsrisikoen for disse sygdomme er konstant for moderen, men stiger med faderens alder.
 • Hvis der ved ultralydsscanning er fundet korte rørknogler og/eller tyk nakkefold.
 • Ophobning i familien af arvelige sygdomme i Vistara-panelet.
 • Dig som gerne vil have så meget information som muligt.

 

Vistara er en risikovurdering og ikke en diagnose. Hvis din test viser høj risiko for en af de sygdomme der er screenet for, skal du have foretaget en diagnostisk test såsom moderkagebiopsi eller en fostervandsprøve, hvis du vil vide, om barnet rent faktisk fejler den pågældende sygdom. Vi foretager ikke diagnostiske tests hos Spire.

En Vistara-test tager 20-30 minutter, uanset hvilken pakke du vælger, og inkluderer altid en scanning, et udskrift med scanningsresultaterne, et farvefoto af din baby og alle billeder og klip fra scanningen i Tricefy. Ekstra farvebilleder kan tilkøbes for kr 20/stk. Hvad vi kan se på scanningen, afhænger af fosterets alder.

Hvis testen ikke kan gennemføres pga problemer hos fosteret, eller du efter genetisk vejledning ombestemmer dig, betales prisen for en Helt tidlig scanning (kr. 450),-. Der ydes i disse tilfælde ikke rabat.

Efter scanningen fylder vi to blodprøverør fra din arm og du skal underskrive en samtykkeerklæring (du vil modtage denne til gennemlæsning i en e-mail, når du har booket en tid). Efter 2-3 uger bliver du kontaktet telefonisk med dit resultat. Efterfølgende vil resultatet blive sendt til dig via krypteret e-mail.

Bemærk venligst: Alle prøver er forskellige, og i nogle tilfælde skal laboratoriet bruge længere tid på at analysere prøven. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt, men det kan forlænge svartiden.

Du kan vente med at tage endeligt stilling til, hvilken pakke du ønsker, til du har fået rådgivning ved dit besøg.

Priser:*

Vistara: Kr 7.500,-
Vistara i kombination med Panorama 1: Kr 10.500,- hvis begge tests foretages samme dag.
Vistara i kombination med Panorama 2: Kr 11.500,- hvis begge tests foretages samme dag.
 

Vistara screener for sygdomme, som samlet har en højere incidens end Downs syndrom og kan kombineres med Panorama.

Se hvilke sygdomme testen screener for her.

 

Studier har indtil videre vist en høj validitet uden erkendte fejl. Vistaras kliniske validering fremgår af denne artikel og viser nedenstående resultat:

 • >99% sensitivitet (et udtryk for, hvor følsom testen er, altså evnen til at identificere en sand, høj risiko som høj).
 • >99% specificitet (et udtryk for, hvor god testen er til at undgå falske positiver, altså evnen til at identificere uberørte gener).

Hvordan virker det?

 • I vores blod findes små stykker af genetisk information kaldet cell-free DNA eller cf-DNA.
 • Når en kvinde er gravid, frigives dele af genetisk information fra moderkagen, kaldet cell-free fetal DNA eller cff-DNA, i hendes blodbane og blandes med hendes egen genetiske information. Cff-DNA er altså DNA-dele fra moderkagen, som deler genetisk profil med barnet.
 • Det er muligt at undersøge moderen og barnets blanding af DNA i moderens blod og afgøre, om der er en høj eller lav sandsynlighed for, at barnet har visse kromosomanomalier.
 • Denne metode kaldes non-invasiv prænatal test / screening, eller “NIPT / NIPS” (ikke-invasiv, da det bare kræver en almindelig blodprøve fra moderens arm).
 • Den føtale fraktion, det vil sige andelen af DNA i blodprøven, der kommer fra moderkagen, kan påvirke nøjagtigheden af en NIPT-test.

 

Du kan ikke blive testet med Vistara hvis:

 • Gestationsalderen er under 9+0.
 • Du selv er diagnostiseret med en af lidelserne i Vistara-panelet. I så tilfælde vil du ikke få en risikovurdering for netop dén lidelse.
 • Du eller fosteret har en kendt mosaik (blanding af normale og unormale kromosomer i moderen, fosteret eller moderkagen).
 • Der er en kendt balanceret eller ubalanceret translokation på dine eller fosterets kromosomer.
 • Du har fået organtransplantation.
 • Du har fået stamcelleterapi.
 • Et eller flere fostre er gået til, der har været ‘vanishing twin’ eller du har fået foretaget reduktion i denne graviditet.
 • Du venter tvillinger eller flere.

*Forbehold for prisændringer

Hos Spire møder du et professionelt team af sonografer. Vi tilbyder alle former for graviditetsscanning inklusiv 3D/4D. Vi har det nyeste udstyr, som sikrer optimal billedkvalitet ved alle scanninger.
Vi er registrerede hos Styrelsen for Patientsikkerhed.